Kontakta oss och vår styrelse


Styrelse

Ordförande: Lars-Yngve Larsson
Ledamot: Cecilia Granholm
Ledamot: David Nobelius
Ledamot: Jonas Ringqvist
Ledamot: Mikael Blad
Ledamot: Oussayma Al Husri
Ledamot: Örjan Sandgren
Ledamot: Leif Bornestrand – utsedd av HSB Stockholm

Enskilda styrelsemedlemmar nås direkt enligt kontaktinformation anslagen i portarna.
Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta valberedningen.

Valberedning

Peter Huttu (sammankallande) och Gabriel Ousi


Adress: Erik Tegels väg 23 KV
Postadress: SE-163 40 SPÅNGA
Telefonnummer: +46 (0)70-753 26 83
E-post: info@gunillabrf.se

HSB Brf Gunillas expedition:
Erik Tegels väg 23 KV (källarnedgång baksidan av Erik Tegels väg 23)