Kontakta oss och vår styrelse


Styrelse

Ordförande: Lars-Yngve Larsson
Ekonomiansvarig: David Nobelius
Sekreterare: Birgitta Lundholm
Ledamot: Mikael Blad
Vice ordförande: Pippi Sjögren
Ledamot: Örjan Sandgren
Ledamot: Leif Bornestrand – utsedd av HSB Stockholm

Enskilda styrelsemedlemmar nås direkt enligt kontaktinformation anslagen i portarna.
Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta valberedningen.

Valberedning

Ordförande: Suna Sengül (port 11). Ledamöter: Gabriel Ousi (port 25) & Göran Ahlberg (port 31).


Adress: Erik Tegels väg 23 KV
Postadress: SE-163 40 SPÅNGA
Telefonnummer: +46 (0)70-753 26 83
E-post: info@gunillabrf.se

HSB Brf Gunillas expedition:
Erik Tegels väg 23 KV (källarnedgång baksidan av Erik Tegels väg 23)