Daglediga – kom och umgås med andra medlemmar

I föreningen finns en grupp med daglediga som regelbundet träffas under just dagtid. Ju större gemenskap vi har i föreningen ju bättre trivsel har vi i föreningen. Vill du umgås och lära känna dina grannar är denna grupp helt rätt för dig.

Information om kommande träffar sätts upp i trapphusen och aviseras i GunillaBladet.

Varmt välkommen