För säljare

Information till säljare om överlåtelseavgift

Föreningen tar ut överlåtelseavgift av säljaren enligt föreningens stadgar. Avgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet (se aktuell information för prisbasbelopp för innevarande år på www.skatteverket.se). Fakturan skickas ut av vår ekonomiförvaltare Fastum när ni har sålt bostadsrätten.

HSB-Stockholmsmedlemskapet sägs upp av säljaren själv om så önskas. Vänd er till HSB Stockholm för mer information Servicecenter, HSB STOCKHOLM på telefon 010-442 11 00.

Nyckelredovisning till föreningen är obligatoriskt före tillträdesdagen. Möte bokas med föreningens representanter. Köparen ska även närvara och får vid detta tillfälle information om föreningen, möjlighet att ställa sig i parkeringskö mm.

Telenors utrustning för TV/Bredband och IP-telefoni är personligt utkvitterad hos Telenor av medlem som därmed är ansvarig för utrustningen. Den ska återlämnas till Telenor. För detta, ta kontakt med Telenors kundtjänst telefon 020-222 222 eller www.telenor.se.

Tänk på att elnätsavtalet måste sägas upp. Vänd er till Ellevio fd Fortum telefon 020-46 00 00.