För köpare

Välkommen till HSB Brf Gunilla i Stockholm. Föreningen bildades 1958-09-16 och registrerades 1958-10-31. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Gunilla 20. Föreningen består av 111st bostadsrättslägenheter, om 7082 m² fördelat på 11st ettor, 35st tvåor, 48st treor och 17st fyror samt 1st lokal som bostadsrätt. Föreningen har dessutom 3 lokaler som hyrs ut till icke föreningsmedlemmar. Då vår förening tillhör HSB Stockholm, krävs det att du som köpare, gåvo- eller arvsmottagare är medlem i HSB Stockholm innan du kan bli godkänd medlem hos oss. Observera att alla delägare till en bostadsrätt i HSB Brf Gunilla ska vara medlemmar i HSB Stockholm. Vid flera ägare är en huvudmedlem och övriga familjemedlemmar. Medlemsavgiften är en engångsavgift. Därefter under tiden som ägare/medlem i föreningen står föreningen för den årliga avgiften. Ansökan om medlemskap i HSB Stockholm görs via deras hemsida  www.hsb.se. Se även nedan HSB:s egen beskrivning.

Om lägenheten behöver belånas tar föreningen ut pantsättningsavgift. Avgiften är 1 % av prisbasbeloppet (se akutell information för prisbasbelopp för innevarande år på www.skatteverket.se). Faktura skickas ut av vår ekonomiförvaltare Fastum när pantsättningen är klar.

När du blivit medlem i HSB Brf Gunilla får du årsavgiften i månadsfakturor från föreningens ekonomiförvaltare Fastum www.fastum.se. De skickas ut kvartalsvis och kan fås som e-faktura eller autogiro. Var noga med att använda rätt OCR-nummer för rätt månad.

Glöm ej att teckna elnätsavtal innan ni flyttar in. Vänd er till Ellevio fd Fortum telefon 020-46 00 00.

Glöm ej att teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg innan ni flyttar in.

Information från HSB STOCKHOLM om hur man blir medlem i HSB STOCKHOLM:

”I första hand blir man medlem via vår hemsida, länk: http://www.hsb.se/stockholm/medlem/privatperson/ klicka på Bli medlem nu och välj region HSB Stockholm i rullisten och Gå vidare – följ instruktionerna.

I andra hand (ifall man ej har möjlighet att bli medlem via vår hemsida) gör manuell inbetalning till:

Bankgiro 388-3147 (för nyregistrering av medlemskap i HSB Stockholm)

Detta år 2020 gäller:

Belopp huvudmedlem för medlemsandel 500 kr + årsavgift 300 kr = 800 kr
Ocr-nr / Referens = Personnummer

Familjemedlem (folkbokförd på samma adress) gör en till inbetalning till Bankgiro 388-3147 med belopp för medlemsandel 500 kr samt Ocr-nr / Referens = Personnummer på både familjemedlem och huvudmedlem

Vid frågor ring Servicecenter, HSB STOCKHOLM på telefon 010-442 11 00″

Läsvärt för blivande medlemmar i HSB Brf Gunilla:

I medlemsinformationen finner du stadgar och trivselregler (ny är på väg).