Mäklarinformation

Efter affärsuppgörelse är det mäklarens ansvar att:

  • Skicka kontrakt till HSB Brf Gunilla i Stockholm, Erik Tegels väg 23 KV, 163 40 Spånga.
  • Informera köparen om att kreditupplysning kommer att tas.

Innan föreningen kan godkänna köparens medlemskap i föreningen måste följande kriterier uppfyllas:

  • Kreditupplysning görs av föreningen på köparen/köparna.
  • Medlemskap i HSB Stockholm är ett krav för den som söker medlemskap i HSB Brf Gunilla i Stockholm. Mäklaren har ansvar för att de nya medlemmarna kan visa upp att de har erhållit medlemskap i HSB Stockholm innan föreningen kan godkänna en överlåtelse.
  • Mäklaren ansvarar för att informera säljare och köpare att de ska komma överens om en tid med föreningens styrelse för att göra en nyckelredovisning innan tillträdet. Den nye medlemmen/köparen får vid detta möte ett informationshäfte om HSB Brf Gunilla, föreningens stadgar och en visning av föreningen med information hur boendet fungerar.


Observera att säljaren och köparen måste boka tid med styrelsen i god tid innan tillträdet.

För frågor kontakta föreningen på info [at] gunillabrf.se
För lägenhetsutdrag kontakta vår ekonomiska förvaltning Fastum www.fastum.se.