Trivsel

I följande dokument finns information om vår förenings trivselregler (nya kommer 2016).

För att få grilla på våra gårdar är det viktigt att respektera föreningens
GRILLREGLER

– Det är endast tillåtet att använda grillkol/grillbriketter vid grillning.

– Det är FÖRBJUDET att använda tändvätska! Braständare, tändkuber och tändpapper är OK.

– Under grillning får man INTE elda löv, grenar, träflisor m.m.

– Se till att ha vatten lättillgängligt om elden skulle sprida sig till närliggande buskar, gräs m.m.  Det är ej tillåtet att påskynda släckningsarbetet genom att hälla vatten på glöden.

– Rengöring av grillgallret görs av den som skall grilla. Använd föreningens grillgallerborste.

– Glödande kol/briketter lämnas av brandsäkerhetsskäl kvar i grillen och töms i plåthinken av nästa användare.

– Det är inte tillåtet att ta med musikanläggning ut till grillplatsen.

– Tänk på att lämna grillplatsen i det skick du själv vill finna den. Gör rent efter dig och lämna ej kvar skräp och matrester.

– Kom ihåg att efter kl 21:00 skall det vara tyst och färdiggrillat!

20150703_091011