Miljöstugan & sophantering

Vår Miljöstuga är bara till för hushållssopor, matavfall och källsortering av rätt skräp

För att vi tillsammans ska kunna få en miljövänlig och effektiv återvinning måste vi alla hjälpas åt att hålla ordning. Du kan bidra genom att sortera och lägga dina sopor på rätt ställe. Alla behållare i miljöstugan är märkta så att det ska vara lätt att göra rätt.

Miljöstugan är ett separat mindre hus på gården med portarna 21-35.
För åtkomst använder du/ni er vanliga blå dörrtagg som är till er port.
Släpp inte in obehöriga i Miljöstugan, alla vuxna boende i föreningen har en egen dörrtagg.

Miljöstugan har två olika rum för olika sorts avfall:

 • ett för hushållssopor och matavfall, med egen ingång från gaveln/kortsidan.
 • ett för sortering och miljöåtervinning med ingång från långsidan vid port 21.

Föreningen har inte något grovsoprum, vid minsta tveksamhet så är det nog så att det du vill slänga inte hör hemma i Miljöstugan. Fortfarande osäker fråga styrelsen.

I Miljöstugan är det bara källsortering av rätt ”skräp” som är tillåtet.
Det är inte tillåtet att ställa annat skräp/saker på golvet.

I Miljöstugans återvinning källsorterar vi wellpapp, andra pappförpackningar, plast- och metallförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar, tidningar och trycksaker, batterier, glödlampor och lysrör samt smått el-avfall (saker med batteri eller el-sladd).

Hur vet jag när något inte får slängas i Miljöstugan?
Föreningen har INTE något grovsoprum och tillåter inte..

 • hushållssopor som är för stort för en vanlig soppåse.
 • hushållssopor som är för tungt för en vanlig soppåse.
 • hushållssopor som är för farligt för att kastas i Miljöstugan.
 • återvinning av skräp som det inte det finns avsett kärl för.
 • återvinning av skräp som inte får plats i avsett kärl.

Allt som inte räknas som vanliga hushållssopor och/eller är miljöfarligt, för stort, för tungt för att läggas i den vanliga soppåsen eller avsett kärl får man inte kasta eller lämna i vår Miljöstuga.

Sådant är Grov avfall som trasiga möbler, cyklar, köksknivar och stekpannor, kylskåp, frysskåp, tvättmaskin m.m. dessa lämnas av er själva till återvinningscentralen.
Allt Byggavfall efter lägenhetsrenovering. Lämnas av er till återvinningscentral.
Mediciner och kanyler. Lämnas av er till apoteket.
Explosiva saker som ammunition, sprängämnen, smällare och fyrverkerier. Lämna själv till rätt återvinning.

Miljöfarligt eller lättantändliga saker som SKA lämnas till kommunens miljöstationer och räknas som Farligt avfall är alla sopor som är farliga för människor och miljön.

Exempel på Farligt avfall…

 • Stora batterier och bilbatterier.
 • Bekämpningsmedel, insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Elektronik, större saker över mikrovågsugns storlek.
 • Färg-, lack- och limrester samt nagellack.
 • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Kvicksilverhaltiga material, exempelvis äldre febertermometrar.
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton
 • Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Sprayburkar, hårspray, spraydeodorant och aerosolspray.

Var och en måste på egen bekostnad forsla bort sådant till rätt sorts återvinning eller inlämningsställe.

Återvinningscentraler

På sidan för Stockholm Vatten och Avfall hittar man alla återvinningscentraler och deras öppettider, Bromma och Lövsta är närmast.
Klicka här för att Hitta till Bromma återvinningscentral
Klicka här för att Hitta till Lövsta återvinningscentral

Container

En eller flera gånger per år tar föreningen hem container vari medlemmarna har möjlighet att slänga skrymmande avfall. Dock ej elektriska apparater, miljöfarligt avfall, kemikalier (så som väggfärg odyl) eller tryckimpregnerat virke. Dessa får medlemmarna själv frakta till kommunens återvinningsanläggningar.

Slutord

Det är mycket viktigt att du sorterar rätt då det blir stora merkostnader för föreningen vid felsortering som i slutändan drabbar din egen plånbok. Läs noga instruktionerna i Miljöstugan och se anslagen i Miljöstugan. Vid minsta tveksamhet, fråga styrelsen.