Lokaler & resurser för föreningens medlemmar

Det finns ett antal lokaler i föreningen som du som är medlem kan disponera. Nedan följer lite information om dessa.

 • Gästlägenhet/övernattningsrum med tillhörande samlingslokal – Lokalen är belägen i källarplan vid port 27 och är avsedd för föreningens medlemmar. Max  20 personer får vistas i samlingslokalen. Bokning sker hos ansvarig styrelsemedlem under expeditionstid. Depositionskostnad är 1000 SEK och hyran 200 SEK/dygn, maxbokning är 5 dygn i rad. Ett dygn börjar kl 12:00 och avslutas kl 11:59 följande dag. Inspektion sker före och efter nyttjande. OBSERVERA att lokalen nyttjas på samma sätt som din bostadsrätt, d.v.s. att du är ansvarig för att följa reglerna och ej  störa grannarna.
 • Bastu – Finns i norra gaveln på hus E (till vänster om port 15). Bokningsmöjlighet laddas på vuxenbricka. Kontakta styrelsen för att aktivera detta.
  Bastun bokas på samma sätt som tvättstugorna via bokningstavlan vid expeditionen, webbsida eller app.
 • Tvättstugorna 1 och 2 – Föreningen har två tvättstugor i källarplan under port 21 och 23 med två respektive tre tvättmaskiner i varje, samt en torktumlare och 2 torkrum per tvättstuga. Bokningstavla finns utanför expeditionen och där finns regler och information anslaget för användandet. Nästan all tvättutrustning har blivit bytt under 2012, 2013 och 2014. Bokning kan även göras via webb och app.
 • Tvättstuga 3 – Finns i samma hus som miljöstugan och här kan du tvätta 24 timmar om dygnet. Bokning sker på samma sätt som övriga tvättstugor. Ny tvättmaskin och torktumlare 2014.
 •  Mangelrum: Vi har en stor stenmangel och en mindre vanlig mangel.
  Instruktion krävs. Kontakta styrelsen.
  Mangelrummet bokas på samma sätt som tvättstugorna. Nyckel krävs för att använda mangel. Kontakta styrelsen.
 • Snickarbod: Finns i källarplanet i hus B (vid port 29) i skyddsrummet. Nyckel erfordras. Depositionsavgift 40 SEK. Kontakta styrelsen.
 • Pingisrum: Finns i källarplanet i hus B (vid port 29) i skyddsrummet. Nyckel erfordras. Depositionsavgift 40 SEK. Kontakta styrelsen.