Andrahandsuthyrning

Observera att all uthyrning i andrahand måste godkännas av styrelsen innan den påbörjas. Blankett finns att hämta på expeditionen. Skäl måste anges och styrkas. Föreningen tar ut en administrativ avgift om 10% av ett prisbasbelopp och år som faktureras på månadsavierna från Fastum.

Vänd dig till styrelsen för mer information och med frågor innan påbörjad andrahandsuthyrning! Glöm ej att skriva kontrakt med andrahandshyresgästen.