Fastighetsskötsel & Felanmälan

HSB Brf Gunilla i Stockholms fastighetsskötsel utförs av El & Fastighetsservice AB (EFS AB).

De är på plats i föreningen måndagar kl 09:00 – 11:00 och torsdagar kl 12:00 – 15:30 och utför arbetet enligt avtal.

De nås via sin hemsida https://www.efsab.se och kundtjänsttelefon 08 – 580 119 50 vardagar mellan kl 08:00 – 17:00.

Felanmälningar görs till vår fastighetsskötare via telefon till EFS:s kundtjänst 08-580 119 50 eller via webben: EFS AB Felanmälan.

Vid akuta ärenden, kontakta styrelsens medlemmar. Kontaktuppgifter hittar du på anslagstavlan i trapphuset.
Om inte dessa nås kontaktar du EFS AB.

Obs!  Om en säkring gått i din lägenhet gör följande:

  1. Stäng av all elektrisk utrustning.
  2. Kontrollera i säkringsskåpet i din hall om en säkring gått. Om så är fallet återställ den.
  3. Prova om elen fungerar, om inte så har huvudsäkringen gått i källaren.
  4. Notera anvisningsnummer som finns angivet på säkringsskåpet tex. F10
  5. Kontakta styrelsemedlem i fallande ordning, d.v.s. kontakta ordförande först, svarar inte denne ring till näste person på listan.
  6. Uppge anvisningsnumret för styrelsemedlem.