Information från styrelsen

Förändrad styrelse i BRF Gunilla 7:e maj 2015

Nedan finns lite information om styrelsen efter 7:e maj och dess medlemmar. Ordförande: Elin Lindberg – nyvald 2014 för 2år. Vice ordförande: Vakant Sekreterare: Joakim Byström – omvald 2013 för 2år. Ledamot: Vakant Ledamot: Leif Bornestrand – utsedd av HSB Stockholm. Suppleant: Lars Yngve Larsson – nyvald 2014 för 1år. Suppleant: Vakant. Suppleant: Vakant. Suppleant: Torbjörn Dacke – utsedd av …

Förändrad styrelse i BRF Gunilla 7:e maj 2015 Läs mer »

Information från styrelsen

På styrelsens möte den 19 augusti 2013 behandlades bl.a. följande: Valberedningens arbete EFS månadsrapport för juni och juli Aktivitetslistan Störningar Föreningens årsberättelse och bokslut Årsstämman, söndag den 27 oktober Miljöstugan Komprimatorn Städdag i höst – 21 september, kl. 10-14 Nya medlemmar Nästa möte är måndag den 23 september 2013 Styrelsen

Information från styrelsen

På styrelsens möte den 21 januari 2013 behandlades bl.a. följande: Arbetsfördelning inom styrelsen EFS månadsrapporter Föreningens P-platser, garage och förråd Rapport från GSV Innehåll i nästa Gunillablad Nya lokalen Störningar Elektronisk fakturahantering Aktivitetslistan Nya medlemmar Vårens mötesdatum Nästa möte är måndag den 25 februari 2013 Styrelsen