Gunillabladet

Gunillabladet är det informationsblad styrelsen regelbundet ger ut till sina medlemmar. I det informeras om kommande aktiviteter, samt annan viktig aktuell information för medlemmarna. Gunillabladet kommer ca 10 gånger/år i lägenheternas brevlådor. Håll utkik!

GunillaBladet juni 2021 nr 283

FÖRENINGSSTÄMMANkommer att genomföras torsdagen den 21 oktober.Styrelsen har beslutat att den skall genomföras med enbart Poströstning och inget fysiskt deltagande på stämman förutom dess funktionärer. Med stöd i tillfällig lagstiftning och för att minska smittspridningen av covid 19. TVÄTTMASKINERNAIbland går de sönder och då repareras de.Ibland stannar programmet och då får man starta om!Den årliga …

GunillaBladet juni 2021 nr 283 Läs mer »

GunillaBladet mars 2021 nr 280

STÖRNING – lägenhetEnligt bostadsrättslagen kap. 7 § 9 gäller;”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar ……. Enligt kap. 7 § 12, svarar bostadsrättshavaren för;a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst. STÖRNING – …

GunillaBladet mars 2021 nr 280 Läs mer »

GunillaBladet januari 2020 nr279

FÖRENINGENS nyckelsystem kommer att avvecklas!Brf Gunilla har sedan länge haft ett ”slutet” låssystem vilket innebar att vid en försäljning skulle säljaren redovisa sina nycklar enligt föreningens register och vid byte av låscylinder skulle beställningen ske genom styrelsen. Den möjligheten kommer fortfarande att vara kvar där säljaren har komplett uppsättning av lägenhetsnycklar enligt registret. Detta system …

GunillaBladet januari 2020 nr279 Läs mer »

GunillaBladet december 2020

TVÄTTSTUGORNA – nr 1 & nr 2 samt torkrum kommer att renoveras!Tvättstuga nr 1 är avstängd från och med den 10 januari och beräknas var färdig i slutet av mars. Under den tiden är tvättstugorna nr 2 och 3 tillgänliga.Informationen uppdateras i kommande GunillaBlad Veckoslutet 15 – 17 januariContainer på plats i föreningen! Info om …

GunillaBladet december 2020 Läs mer »

GunillaBladet november 2020

TVÄTTSTUGORNA – nr 1 & nr 2 samt torkrum kommer att renoveras!Styrelsen har diskuterat ombyggnaden under, minst, ett 10-tal år men nu blir det av.Arbetet påbörjas den 11 januari 2021 och beräknas vara färdigt i slutet av mars. Under byggnationen kommer enbart en tvättstuga vara i drift.Mer info i nästa GunillaBlad SKYDDA DIG MOT BRAND!Rekommendationen …

GunillaBladet november 2020 Läs mer »

GunillaBladet oktober 2020

TELEFONNUMRET GÅR NU TILL EXPEDITIONEN070 753 26 83 14 st poströstande och 10 st fysiskt närvarande på föreningsstämman. STYRELSEN – fick följande sammansättning Till ordförande valdes Lars-Yngve Larsson (port 27) och till ordinarie ledamöter valdes Magnus Agerfalk (port 13), Oussayma Al Husri, (port 29), Anders Petersson (port 21), Jonas Ringqvist (port 25) samt Örjan Sandgren …

GunillaBladet oktober 2020 Läs mer »

GunillaBladet september 2020 Extra

FÖRENINGSSTÄMMANkommer att genomföras med ett poströstnings- förfarande samt utökad fullmaktshantering. STAMSPOLNING – i alla lägenheter! HYRESHÖJNING –garage & parkeringsplatser P-PLATSER –bredd & antal LADDPLATSERStyrelsen har beslutat att, när frågan om IMD och solceller har kommit till beslut på en stämma, upprätta laddplatser i parkeringsområdet med nr 36-48. Antalet är ännu ej bestämt. Det kommer även …

GunillaBladet september 2020 Extra Läs mer »

GunillaBladet september 2020

OBS Med start onsdagen den 7 oktober.STAMSPOLNING – i alla lägenheter! FÖRENINGSSTÄMMAN kommer att genomföras med ett poströstnings- förfarande samt utökad fullmaktshantering. OBEHÖRIGA BESÖKARE – i föreningenDet har iakttagits personer på våra gårdar som kan anses vara obehöriga. Den/de har tillfrågat medlem om att öppna dörren till ”soprummet”. Detta i avsaknad av att ha något …

GunillaBladet september 2020 Läs mer »