Gunillabladet

Gunillabladet är det informationsblad styrelsen regelbundet ger ut till sina medlemmar. I det informeras om kommande aktiviteter, samt annan viktig aktuell information för medlemmarna. Gunillabladet kommer ca 10 gånger/år i lägenheternas brevlådor. Håll utkik!

GunillaBladet september 2021 nr 284

FÖRENINGSSTÄMMANkommer att genomföras enbart med poströstnings- förfarande utan fysisk närvaro!Utsedda funktionärer, stämmoordförande och protokollförare inhyrda från HSB Stockholm, samt några få från styrelsen träffas torsdagen den 21 oktober kl 18:30 i samlingslokalen för att förrätta föreningsstämman! Styrelsens upplysningspliktEn nyhet som tillkommit vid poströstningsförfarande är styrelsens upplysningsplikt!En medlem kan lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen …

GunillaBladet september 2021 nr 284 Läs mer »

GunillaBladet juni 2021 nr 283

FÖRENINGSSTÄMMANkommer att genomföras torsdagen den 21 oktober.Styrelsen har beslutat att den skall genomföras med enbart Poströstning och inget fysiskt deltagande på stämman förutom dess funktionärer. Med stöd i tillfällig lagstiftning och för att minska smittspridningen av covid 19. TVÄTTMASKINERNAIbland går de sönder och då repareras de.Ibland stannar programmet och då får man starta om!Den årliga …

GunillaBladet juni 2021 nr 283 Läs mer »

GunillaBladet mars 2021 nr 280

STÖRNING – lägenhetEnligt bostadsrättslagen kap. 7 § 9 gäller;”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar ……. Enligt kap. 7 § 12, svarar bostadsrättshavaren för;a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst. STÖRNING – …

GunillaBladet mars 2021 nr 280 Läs mer »

GunillaBladet januari 2020 nr279

FÖRENINGENS nyckelsystem kommer att avvecklas!Brf Gunilla har sedan länge haft ett ”slutet” låssystem vilket innebar att vid en försäljning skulle säljaren redovisa sina nycklar enligt föreningens register och vid byte av låscylinder skulle beställningen ske genom styrelsen. Den möjligheten kommer fortfarande att vara kvar där säljaren har komplett uppsättning av lägenhetsnycklar enligt registret. Detta system …

GunillaBladet januari 2020 nr279 Läs mer »