Gunillabladet

Gunillabladet är det informationsblad styrelsen regelbundet ger ut till sina medlemmar. I det informeras om kommande aktiviteter, samt annan viktig aktuell information för medlemmarna. Gunillabladet kommer ca 10 gånger/år i lägenheternas brevlådor. Håll utkik!

GunillaBladet september 2021 nr 284

FÖRENINGSSTÄMMANkommer att genomföras enbart med poströstnings- förfarande utan fysisk närvaro!Utsedda funktionärer, stämmoordförande och protokollförare inhyrda från HSB Stockholm, samt några få från styrelsen träffas torsdagen den 21 oktober kl 18:30 i samlingslokalen för att förrätta föreningsstämman! Styrelsens upplysningspliktEn nyhet som tillkommit vid poströstningsförfarande är styrelsens upplysningsplikt!En medlem kan lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen …

GunillaBladet september 2021 nr 284 Läs mer »

GunillaBladet juni 2021 nr 283

FÖRENINGSSTÄMMANkommer att genomföras torsdagen den 21 oktober.Styrelsen har beslutat att den skall genomföras med enbart Poströstning och inget fysiskt deltagande på stämman förutom dess funktionärer. Med stöd i tillfällig lagstiftning och för att minska smittspridningen av covid 19. TVÄTTMASKINERNAIbland går de sönder och då repareras de.Ibland stannar programmet och då får man starta om!Den årliga …

GunillaBladet juni 2021 nr 283 Läs mer »