Gunillabladet

Gunillabladet är det informationsblad styrelsen regelbundet ger ut till sina medlemmar. I det informeras om kommande aktiviteter, samt annan viktig aktuell information för medlemmarna. Gunillabladet kommer ca 10 gånger/år i lägenheternas brevlådor. Håll utkik!