Byggprojekt 2022

Utbyte av dräneringen och asfalteringen
kommer att påverka de som har parkeringsplats och garage.

Antalet motorvärmare
kommer att reduceras vilket innebär att det blir omflyttningar efter det att området har asfalterats.

Antalet laddplatser
blir inledningsvis åtta (8) stycken och dom placeras vid platserna 40 till 48. Det sker förberedelser för att bygga ut för fler platser i fall behovet så kräver.

De som hyr parkeringsplatser och garage kommer att få separat information i sina brevlådor.

I slutet av april skall alla offerter ha inkommit och vår konsult gör en sammanställning och utvärdering av dom.
Därefter skall styrelsen ta beslut om vem som skall utföra arbetet och då vet vi mer om tidsplanen för projektets genomförande och dess kostnader.