Avgiftshöjning och hyreshöjning

AVGIFTERNA  – bostadsrätterna

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna för bostadsrätterna med 3 % från och med den 1 maj!
Projekt är det dräneringsarbetena som är de mest kostnadskrävande och styrelsens plan är att höjning av avgifterna kommer att ske varje år ett antal år framöver och detta för att finansera utbytet av dränering för samtliga huskroppar.

HYRESHÖJNING garage & parkeringsplatser

Höjning sker enligt kontrakten med 2 % från och med den 1 maj 2022.