GunillaBladet Januari 2022 nr 290

CONTAINER PÅ PLATS

Här ges det tillfälle att slänga grovsopor men dock inte följande:
Asbest, batterier, bildäck, färgrester, gaspatroner, glimtändare, impregnerat virke, kemikalier, kondensatorer, lysrörsarmaturer, lösningsmedel, mat- & hushållsavfall, spillolja, sprayburkar, TV och vitvaror (ex kyl och frysskåp).
Förutom mat- & hushållsavfall är ovan sådant som medlem själv får transportera till återvinningscentral.
Containern kommer att vara låst och ha bemanning enligt nedan.

CONTAINERN ÄR BEMANNAD
Lördag 15 januari  kl 10:30 –  ca 12:00 (Hela styrelsen är närvarande. JULGRANS”PLUNDRING”)
Lördag 15 januari  kl 14:00 – 15:00
Söndag 16 januari  Kl 11:00 – 12:00
Söndag 16 januari  Kl 11:00 – 12:00

Placera inte föremål/avfall utanför containern när den är obemannad!


STYRELSENS BUDGETMÖTE
Styrelsen har under hösten -21 haft konsulter som gjort undersökningar/besiktningar/kontroller inför de projekt som föreningen har framför sig. På budgetmötet som sker den 11 januari kommer projekten, som du ser nedan och i vänstra kolumnen, att presenteras för föreningens interna revisorer. Styrelsen avser diskutera projekten/budgeten under därpå följande styrelsemöte men kommer förmodligen inte ta några beslut förrän på styrelsemötet den 23 februari!

  • UTBYTE DRÄNERING
  • ASFALTERING
  • LADDPLATSER & MOTORVÄRMARE
  • DAGVATTENLEDNINGAR (gården portar 21-35
  • FJÄRRVÄRMECENTRALEN
  • IMD och SOLCELLER