Skydda dig mot brand hemma

SKYDDA DIG MOT BRAND!
Rekommendationen från MSB är att föreningen ska dela ut brandskydds-info minst en gång per år och det anses lämpligt är att göra det innan folk börjar elda adventsljus.
Första advent i år är söndagen den 28 nov.
I detta häfte finns en 4-sidig information om hur du skyddar dig mot brand hemma!

Sid 1
Sid 2
Sid 3
Sid 4