Presentation av styrelsen 2021

En presentation av styrelsen i HSB Bostadsrättsförening Gunilla i Stockholm 2021


Cecilia bor i port 13
Cecilia Granholm blev invald i styrelsen för några veckor sedan. Flyttade in i föreningen januari månad 2021. Arbetar för närvarande som handläggare men får nya arbetsuppgifter hos Stockholms Stad inom kort.


David bor i port 25
David Nobelius blev invald i styrelsen för några veckor sedan och har fått funktionen ekonomiansvarig. Flyttade in i föreningen juli månad 2021. Arbetar som ekonom.


Jonas bor i port 25
Jonas Ringqvist blev invald i styrelsen på stämman år 2020 och har uppgiften att vara sekreterare. Flyttade in i föreningen oktober månad 2019. Jonas är dessutom handläggare för gästlägenhet och samlingslokalen. Arbetar som lärare.


Lasse bor i port 27
Lars-Yngve Larsson är inne på sin andra omgång både som styrelseledamot och föreningens ordförande. Har sammanlagt suttit 15 år som ordförande. Flyttade in i föreningen år 1982. Har tre till styrelseuppdrag i några närliggande brf:er som HSB-ledamot.


Leif är utsedd av HSB Stockholm
Leif Bornestrand är i styrelsen HSB-ledamot och kom in i vår styrelse år 1996. Är pensionär och visar aktivt intresse samt engagemang för vår förening.


Mikael bor i port 19
Mikael Bladh blev invald i styrelsen för några veckor sedan. Flyttade in i föreningen november månad 2020. Arbetar som arbetsledare i ett byggföretag.


Oussayma bor i port 29
Oussayma Al Husri blev invald i styrelsen på stämman år 2020. Flyttade in i föreningen år 2017. Studerar på universitet med ämnet “User experience and interactive media design”.


Örjan bor i port 19
Örjan Sandgren blev invald i styrelsen på stämman år 2020 och valdes till vice ordförande samt har koll på IT-frågor samt Aptus sytemet. Flyttade in i föreningen år 2002. Arbetar som IT-arkitekt och är CRM ansvarig i företaget.