GunillaBladet November 2021 nr 288

Detta nummer innheåller.

KOM IHÅG ATT! .. att släcka ljusen!

Placera ditt parkeringstillstånd i bilens framruta

Bastun är avgiftsbelagd från den 1 december

När (och om) snön kommer då blir det snöröjning! Även på gårdarna!
Då gäller det att Du tar hand om din cykel och att barnens leksaker, läggs i respektive förråd!

VI HAR HAFT BESÖK i vårt parkeringsområde och bilar har utsatts för stöld.
Var vaksam om du ser obehöriga personer

ETT MINNE BLOTT – ELAVFALL i kärlet längst in i hörnan, här hamnar inte mycket som är elavfall!
Det har inneburit att man vägrat att hämta kärlet så länge annat skräp lägger i kärlet