GunillaBladet Oktober 2021 nr 286

FÖRENINGSSTÄMMAN
genomfördes den 21 oktober enbart med poströstnings- förfarande utan fysisk närvaro!

Utsedda funktionärer, stämmoordförande och protokollförare inhyrda från HSB Stockholm, samt några få från styrelsen träffades torsdagen den 21 oktober kl 18:30 i samlingslokalen för att förätta föreningsstämman!
Rösträknarna gjorde ett gediget arbete med att räkna samtliga 28 st inkomna poströsterna!