GunillaBladet september 2021 nr 285

CYKLAR I SKYDDSRUMMEN!
Föreningen har märkt upp cyklarna i cykelförråd (skyddsrummen) med en lapp enligt ovan.
Syftet är att ta bort kvarglömda cyklar.
Vill ni behålla Er cykeln så ta bort lappen. Notera att detta även gäller cyklar som är märkta med ditt namn.
De cyklar som har märkning kvar lördagen 2 oktober kommer att flyttas till separat förråd.
De kan då återfås mot beskrivning eller låsnyckel.
Kvarglömda cyklar kommer att avyttras under Maj månad år 2022.

BOENDETILLSTÅND –
det kommer tillbaka då det finns besökare/medlemmar som inte respekterar föreningens parkeringsföreskrifter.
Mer info i kommande GunillaBlad.