GunillaBladet september 2021 nr 284

FÖRENINGSSTÄMMAN
kommer att genomföras enbart med poströstnings- förfarande utan fysisk närvaro!
Utsedda funktionärer, stämmoordförande och protokollförare inhyrda från HSB Stockholm, samt några få från styrelsen träffas torsdagen den 21 oktober kl 18:30 i samlingslokalen för att förrätta föreningsstämman!

Styrelsens upplysningsplikt
En nyhet som tillkommit vid poströstningsförfarande är styrelsens upplysningsplikt!
En medlem kan lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman,
dvs den 11 oktober.
Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman, dvs den 16 oktober, och kommer att ske på följande vis:

  • Hållas tillgängligt hos föreningen
  • Skickas till medlem som ställt frågan – Publiceras på föreningens webbplats

HANDLINGAR TILL STÄMMAN
Kallelse till stämman sätts upp på anslagstavlorna under vecka 38.
Årsredovisningen delas ut i brevlådorna under vecka 39.
Poströstningsformläret delas ut i brevlådorna under vecka 40.
Det kommer att finnas en utförlig information/instruktion med i Poströstningsformuläret hur du fyller i samt var och när det skall lämnas in.

VAD BETYDER DET ATT BO I BOSTADSRÄTT?
Många brukar säga att de har köpt en bostadsrättslägenhet. Sanningen är den att man inte köper själva lägenheten, utan bostadsrätten. Det handlar om rätten att bo i lägenheten under obegränsad tid, under förutsättning att man följer bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler.
Lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen.
Bostadsrättsinnehavarna äger i sin tur en del av föreningen. Du som har en bostadsrätt äger alltså en andel i bostadsrättsföreningen tillsammans med dina grannar. En bostadsrätt är juridiskt sett att betrakta som lös egendom, medan en villa är att betrakta som fast egendom.
Du har rätten att sälja, eller överlåta som det egentligen heter, din bostadsrätt när du vill.

Brf – 60 ÅR
Den 10 september 2011 arrangerade styrelsen en fest för samtliga medlemmar för att fira att föreningen blev 50 år. Det började med en tipspromenad och slutade med samkväm på nattkröken i samlingslokalen.
På grund av pandemin blir det inget sådant firande i år. Förhoppningsvis kan det ske under våren 2022.
De sista inflyttningarna i Brf Gunilla gjordes i maj 1962 så firandet kan ju ske även nästa år!

CYKLAR – i skyddsrummen
I vissa av skyddsrummen är det trångt med cyklar och antagligen finns det några stycken som är ”kvarglömda” efter flytt från föreningen.
Styrelsen kommer att informera i portarna hur och när utrensningen av cyklar kommer att ske!

VENTILATIONSFILTER -fönster kommer i augusti!
Så blev det inte, det var inte Utdelning bara en utan två orsaker
och följdverkningar därpå som gjorde att det blev försenat. Om du inte redan fått filter så
är det på gång!
Behöver du hjälp att byta ut kontaktar du styrelseledamot!