Månad: september 2021

GunillaBladet september 2021 nr 284

FÖRENINGSSTÄMMANkommer att genomföras enbart med poströstnings- förfarande utan fysisk närvaro!Utsedda funktionärer, stämmoordförande och protokollförare inhyrda från HSB Stockholm, samt några få från styrelsen träffas torsdagen den 21 oktober kl 18:30 i samlingslokalen för att förrätta föreningsstämman! Styrelsens upplysningspliktEn nyhet som tillkommit vid poströstningsförfarande är styrelsens upplysningsplikt!En medlem kan lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen …

GunillaBladet september 2021 nr 284 Läs mer »