GunillaBladet juni 2021 nr 283

FÖRENINGSSTÄMMAN
kommer att genomföras torsdagen den 21 oktober.
Styrelsen har beslutat att den skall genomföras med enbart Poströstning och inget fysiskt deltagande på stämman förutom dess funktionärer. Med stöd i tillfällig lagstiftning och för att minska smittspridningen av covid 19.

TVÄTTMASKINERNA
Ibland går de sönder och då repareras de.
Ibland stannar programmet och då får man starta om!
Den årliga översynen av våra maskiner kommer att ske tisdagen den 6 juli och då är samtliga tvättstugor stängda.

OVK – ObligatoriskVentilationsKontroll
Snart har det gått sex år sedan den utfördes och enligt lag är det då dags att göra kontrollen
igen. Det som kommer att kontrolleras är att luftflöden är dom korrekta och att det inte är
kopplat några spisfläktar direkt på föreningens ventilation.