GunillaBladet april 2021 nr 281

FÖRENINGSSTÄMMAN – 2021
är planerad att genmföras torsdagen den 21 oktober. Förra årests
stämma blev en Poströstningsstämma med begränsat fysiskt deltagande.
På vilket sätt det kommer att ske i höst tar styrelsen beslut om senare.
Som förra året eller enbart poströstning eller tältmöte.
Beroende på de direktiv och riktlinjer FHM har i höst

VERKSAMHETSÅRET 2020/2021
avslutas den 30 april.
Det innebär att styrelsen har en hel del arbete med bokslut och Årsredovisningshandlingar att ta tag i.
Nytt budgetår blir det den 1 maj och styrelsen kommer att hålla er informade om aktuella projekt. Först ut är basturenoveringen

TVÄTTSTUGORNA
Då är bägge tvättstugorna renoverade och har återgått i full drift.

BASTUN – Avgiftsbeläggning
Styrelsen för verksamhetsåret 2012/2013 beslutade på sitt styrelsemöte nr 03 den 19 augusti 2012 följande:
Motioner till stämman 2013: Styrelsen beslutade att lägga in en motion om att bastun beläggs med en avgift.
I efterhand kan konstateras att det blev ingenting av det!
Bastuanvändandet har ökat och därmed också omkostnaderna för dess drift. Det har redan investerats i nytt möblemang och nu står vi inför en renovering.
Dagens styrelse tycker att det är rimligt att de som badar bastu också bidrager till dess kostnader med en avgift. Beslutet om en sådan avgift kan tas av styrelsen och behöver inte hamna på en stämma.
Styrelsen har beslutat att avgiften blir 600 kronor per år och med med start från oktober/november 2021.
Hur utformningen av avgiften erläggs kommer att informeras i ett senare GunillBlad.

FASTUM – nya avi rutiner
Från kvartal tre 2021 skickas avier/fakturor digitalt till medlemmar och hyresgäster från Fastum.

Omställningen innebär:
• Medlemmar och hyresgäster får sin avi/faktura i www.fastumdirekt.se enligt den leveransmetod som väljs. De alternativ som finns är: SMS, E-post, E-faktura, och Kivra. Om möjlighet att ta emot digitalt inte finns, och val av leveransmetod uteblir – fortsätter vi skicka avin i pappersform.

Fastum informerar medlemmarna och hyresgästerna
Under veckorna 20-21 skickar vi brev där vi uppmanar alla medlemmar och hyresgäster att logga in med BankID på www.fastumdirekt.se och välja leveransmetod. Breven innehåller även de punkter i stycket ovan berör alla de som äger, bor eller har verksamhet i er förening.

OBS
Det är Fastum som är den part som ni skall ställa era eventuell frågor till. Styrelsen kommer att hänvisa er dit.