GunillaBladet mars 2021 nr 280

STÖRNING – lägenhetEnligt bostadsrättslagen kap. 7 § 9 gäller;”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar ……. Enligt kap. 7 § 12, svarar bostadsrättshavaren för;a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst. STÖRNING – …

GunillaBladet mars 2021 nr 280 Läs mer »