GunillaBladet december 2020

TVÄTTSTUGORNA – nr 1 & nr 2 samt torkrum kommer att renoveras!
Tvättstuga nr 1 är avstängd från och med den 10 januari och beräknas var färdig i slutet av mars. Under den tiden är tvättstugorna nr 2 och 3 tillgänliga.
Informationen uppdateras i kommande GunillaBlad

Veckoslutet 15 – 17 januari
Container på plats i föreningen! Info om tider anslås i portarna.

JOURTILLSTÅND – parkering
Behövs även 2021 men Boendetillståndet pausas!