GunillaBladet november 2020

TVÄTTSTUGORNA – nr 1 & nr 2 samt torkrum kommer att renoveras!
Styrelsen har diskuterat ombyggnaden under, minst, ett 10-tal år men nu blir det av.
Arbetet påbörjas den 11 januari 2021 och beräknas vara färdigt i slutet av mars. Under byggnationen kommer enbart en tvättstuga vara i drift.
Mer info i nästa GunillaBlad

SKYDDA DIG MOT BRAND!
Rekommendationen från MSB är att föreningen ska dela ut brandskydds-info minst en gång per år och det anses lämpligt är att göra det innan folk börjar elda adventsljus.
Första advent i år är söndagen den 29 nov.
I detta häfte finns en 4-sidig information om hur du skyddar dig mot brand hemma!

MATAVFALLSHANTERINGEN
beräknas komma igång med den första tömningen den 11 januari 2021.
Startkit och informationsfoldrar delas ut kring Trettonhelgen och sopkärlen placeras ut den 8 januari 2021.