Månad: november 2020

GunillaBladet november 2020

TVÄTTSTUGORNA – nr 1 & nr 2 samt torkrum kommer att renoveras!Styrelsen har diskuterat ombyggnaden under, minst, ett 10-tal år men nu blir det av.Arbetet påbörjas den 11 januari 2021 och beräknas vara färdigt i slutet av mars. Under byggnationen kommer enbart en tvättstuga vara i drift.Mer info i nästa GunillaBlad SKYDDA DIG MOT BRAND!Rekommendationen …

GunillaBladet november 2020 Läs mer »