Månad: oktober 2020

GunillaBladet oktober 2020

TELEFONNUMRET GÅR NU TILL EXPEDITIONEN070 753 26 83 14 st poströstande och 10 st fysiskt närvarande på föreningsstämman. STYRELSEN – fick följande sammansättning Till ordförande valdes Lars-Yngve Larsson (port 27) och till ordinarie ledamöter valdes Magnus Agerfalk (port 13), Oussayma Al Husri, (port 29), Anders Petersson (port 21), Jonas Ringqvist (port 25) samt Örjan Sandgren …

GunillaBladet oktober 2020 Läs mer »

Kallelse årsstämma 2020

Styrelsen kallar härmed medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening i Stockholm till torsdagen den 22 oktober kl. 18:30 Plats: Föreningslokalen hos Brf Erland, Dagverksvägen 219, SpångaFör att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts. Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett …

Kallelse årsstämma 2020 Läs mer »