Månad: september 2020

GunillaBladet september 2020 Extra

FÖRENINGSSTÄMMANkommer att genomföras med ett poströstnings- förfarande samt utökad fullmaktshantering. STAMSPOLNING – i alla lägenheter! HYRESHÖJNING –garage & parkeringsplatser P-PLATSER –bredd & antal LADDPLATSERStyrelsen har beslutat att, när frågan om IMD och solceller har kommit till beslut på en stämma, upprätta laddplatser i parkeringsområdet med nr 36-48. Antalet är ännu ej bestämt. Det kommer även …

GunillaBladet september 2020 Extra Läs mer »

GunillaBladet september 2020

OBS Med start onsdagen den 7 oktober.STAMSPOLNING – i alla lägenheter! FÖRENINGSSTÄMMAN kommer att genomföras med ett poströstnings- förfarande samt utökad fullmaktshantering. OBEHÖRIGA BESÖKARE – i föreningenDet har iakttagits personer på våra gårdar som kan anses vara obehöriga. Den/de har tillfrågat medlem om att öppna dörren till ”soprummet”. Detta i avsaknad av att ha något …

GunillaBladet september 2020 Läs mer »