GunillaBladet maj 2020

Något av innehållet i Gunillabladet är detta.. Corona – situationen påverkar oss allapå ett eller annat sätt. I vår förening innebär det att en del planerade aktiviteter kommer att senarläggas eller blir inställda. Information om det sker både i GunillaBladet men vid behov även som portanslag. FÖRENINGSSTÄMMAN är planerad att genomföras torsdagen den 22 oktober. …

GunillaBladet maj 2020 Läs mer »