Kallelse till stämma 19/10 klockan 17.00

Medlemmar i HSB Brf Gunilla i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma 19/10 klockan 17.00. Vi samlas i föreningens lokal, baksidan av ETV 33 (Vid fler än 50 pers. anmälda återkommer vi om lokal). Dagordning För HSB Bostadsrättsförening Gunilla i Stockholm söndagen den 19 oktober 2014 klockan 17.00! 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt …

Kallelse till stämma 19/10 klockan 17.00 Läs mer »