Gunillabladet Februari 2014

Ändrade rutiner vid miljöhuset 20-21 februari Inom en snar framtid kommer vi att ändra i rutinerna för hur vi återvinner våra hushållssopor. Föreningens komprimator har gjort sitt och kommer att bytas ut mot plastkärl. Detta kommer att innebära ändrade rutiner för sophanteringen. Dina hushållssopor, matrester och dylikt, kommer du att kasta i kärlen som du …

Gunillabladet Februari 2014 Läs mer »