Information från styrelsen

På styrelsens möte den 19 augusti 2013 behandlades bl.a. följande:

  • Valberedningens arbete
  • EFS månadsrapport för juni och juli
  • Aktivitetslistan
  • Störningar
  • Föreningens årsberättelse och bokslut
  • Årsstämman, söndag den 27 oktober
  • Miljöstugan
  • Komprimatorn
  • Städdag i höst – 21 september, kl. 10-14
  • Nya medlemmar

Nästa möte är måndag den 23 september 2013

Styrelsen