Månad: januari 2013

Gunillabladet 130125

CYKLAR I CYKELRUMMEN – PÅMINNELSE Glöm inte att ni måste märka er cykel innan den 2 februari med namn, portnummer och telefonnummer. Fastighetsskötaren kommer att ta undan de cyklar som är omärkta till förvar i 3 månader, sedan avyttras cyklarna. MATTOR UTANFÖR DÖRR I TRAPPHUS/BARNVAGN I TRAPPHUS Har ni en matta utanför er dörr i …

Gunillabladet 130125 Läs mer »

Information från styrelsen

På styrelsens möte den 21 januari 2013 behandlades bl.a. följande: Arbetsfördelning inom styrelsen EFS månadsrapporter Föreningens P-platser, garage och förråd Rapport från GSV Innehåll i nästa Gunillablad Nya lokalen Störningar Elektronisk fakturahantering Aktivitetslistan Nya medlemmar Vårens mötesdatum Nästa möte är måndag den 25 februari 2013 Styrelsen