Information från styrelsen

På styrelsens möte den 12 november 2012 behandlades bl.a. följande:

 

  • Sammanfattning av årsstämman
  • Val av ombud till distriktsstämman
  • Arbetsfördelning inom styrelsen
  • Parkeringsbevakning, avtal med parkeringsbolag
  • Föreningens P-platser, garage och förråd
  • Nya lokalen
  • EFS månadsrapport m.m.
  • Aktuella HSB-kurser
  • Nya medlemmar

Nästa möte är måndag den 10 december 2012

//Styrelsen