Månad: november 2012

Information från styrelsen

På styrelsens möte den 12 november 2012 behandlades bl.a. följande:   Sammanfattning av årsstämman Val av ombud till distriktsstämman Arbetsfördelning inom styrelsen Parkeringsbevakning, avtal med parkeringsbolag Föreningens P-platser, garage och förråd Nya lokalen EFS månadsrapport m.m. Aktuella HSB-kurser Nya medlemmar Nästa möte är måndag den 10 december 2012 //Styrelsen

Gunillabladet 121105

ÄNDRADE TVÄTTSTUGETIDER Idag, måndagen den 5/11 ändras tvättstugetiderna. Tvättstugan är nu öppen på söndagar och röda dagar samt att det är fler tvättider under dagen. PARKERINGSFÖRBUD PÅ GÅRDARNA Otillåten parkering på gårdarna har eskalerat under hösten och ingen förbättring har skett trots tillsägelser och information i Gunilla-blad. Bilar långtidsparkerar på gårdarna, står över nätterna samt …

Gunillabladet 121105 Läs mer »