Månad: september 2012

Gunillabladet 120917

HÖSTSTÄDNING Stort tack till alla som kunde delta på årets höststädning! Vi fick mycket gjort. HÖJD AVGIFT – MILJÖSTUGAN Det är trist att behöva ta upp detta ämne igen, men det är dessvärre ett måste. Det kastas mycket saker i miljöstugan som kostar föreningen pengar. Fortsätter det i den takt det gjort under de senaste …

Gunillabladet 120917 Läs mer »

Information från styrelsen

På styrelsens möten den 11 september 2012 behandlades bl.a. följande: Valberedningens arbete Styrelsearvodet EFS månadsrapport Arbetet med stuprörens lövsilar Miljöstugan – obehöriga besökare Pågående arbetet med portiken Nya öppettider för tvättstugor och mangelrum Ökad biltrafik på gårdarna Parkeringsbevakning Aktuella HSB-kurser Nya medlemmar Nästa styrelsemöte är tisdag den 16 oktober 2012 //Styrelsen