Information från styrelsen

På styrelsens möten den 21 och 28 augusti 2012 behandlades bl.a. följande:

 • Årsberättelsen 2011/2012
 • Årsstämman 2012
 • Styrelsearvode
 • EFS månadsrapporter
 • Nytt trappstädningsavtal med PZ Städ
 • Ny tvättmaskin till Tvättstuga 1
 • Städdag lördag den 8 september 10-14
 • Stuprörens lövsilar
 • Miljöstugan
 • Sophantering
 • Pågående arbetet med portiken
 • Tvättstugornas tvättider
 • Parkeringsbevakning
 • Nya medlemmar

Nästa styrelsemöte är tisdag den 11 september 2012

//Styrelsen