Månad: augusti 2012

Information från styrelsen

På styrelsens möten den 21 och 28 augusti 2012 behandlades bl.a. följande: Årsberättelsen 2011/2012 Årsstämman 2012 Styrelsearvode EFS månadsrapporter Nytt trappstädningsavtal med PZ Städ Ny tvättmaskin till Tvättstuga 1 Städdag lördag den 8 september 10-14 Stuprörens lövsilar Miljöstugan Sophantering Pågående arbetet med portiken Tvättstugornas tvättider Parkeringsbevakning Nya medlemmar Nästa styrelsemöte är tisdag den 11 september …

Information från styrelsen Läs mer »

Gunillabladet 120817

HÖSTÄDNING Den 8 september är det höststädning. Vi möts vid grillplatsen klockan 10. Vi bjuder på korv och fika för alla som hjälper till. MYROR PÅ LEKPLATSEN                                  Då vi har haft problem med myror på lekplatsen så har denna sanerats under vecka 32. MILJÖSTUGAN Det har varit problem med avfallssorteringen i miljöstugan. Var snälla och …

Gunillabladet 120817 Läs mer »