Information från styrelsen

På styrelsemötet den 8 maj 2012 behandlades bl.a. följande:

 

 • EFS månadsrapport för april månad
 • Brf Gunillas nya hemsida, www.gunillabrf.se
 • Depositionsavgift och låneavgift för övernattnings- och festlokal
 • Föreningens överskottsmaterial från stamrenoveringen
 • Inköp av ny tvättmaskin
 • Eniro
 • Föreningens traktor
 • Föreningens släpkärra
 • Trappstädningen
 • PUB-kvällen torsdag den 19 april
 • Vårstädningen lördag den 5 maj
 • Innehållet i nästa Gunilla-blad
 • Nya medlemmar

Nästa styrelsemöte är tisdag den 5 juni 2012

Expeditionen är öppen varje helgfri onsdag mellan kl 18 – 19

 

//Styrelsen