Grannsamverkan (GSV)

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att öka säkerheten och tryggheten samt minska risken och förebygga det som kallas vardagsbrottsligheten så som inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom. (texten lånad från och vill du läsa mer kan du gå till sidan www.samverkanmotbrott.se)

Kontaktansvarig för GSV i vår förening är Karin Jonasson. Hon sätter regelbundet upp information i våra trapphus, samt delar ut relevant information. Vill du vara med i GSV? Kontakta Karin, kontaktuppgifter finns i portarna.