För säljare

Information till säljare om överlåtelseavgift

Föreningen tar ut överlåtelseavgift från den 1 november 2007. Avgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet (se aktuell information för prisbasbelopp för innevarande år på www.skatteverket.se). Denna avgift betalas av säljaren. Fakturan skickas ut av vår ekonomiförvaltare Fastum när ni har sålt bostadsrätten.

HSB-Stockholmsmedlemskapet sägs upp av säljaren själv om så önskas. Vänd er till HSB Stockholm för mer information Servicecenter, HSB STOCKHOLM på telefon 010-442 11 00.

Nyckelredovisning till föreningen är obligatoriskt före tillträdesdagen. Möte bokas med föreningens representanter. Köparen ska även närvara och får vid detta tillfälle information om föreningen, möjlighet att ställa sig i parkeringskö mm.

Bredbandsbolagets utrustning för TV/Bredband och IP-telefoni är personligt utkvitterad hos Bredbandsbolaget av medlem som därmed är ansvarig för utrustningen. Den kan överlåtas till köpare, men först efter kontakt med Bredbandsbolaget. De beskriver närmare hur detta går till. Telefon 0770-777 000 eller www.bredbandsbolaget.se.

Tänk på att elnätsavtalet måste sägas upp. Vänd er till Ellevio fd Fortum telefon 020-46 00 00.