Miljöstugan & sophantering

Miljöstugan

Miljöstugan är ett separat mindre hus på gården med portarna 21-35. I den finns två rum för olika sorts avfall:

  • ett för hushållssopor, med egen ingång från gaveln/kortsidan.
  • ett för sortering av återvinningsförpackningar, tidningar och mindre elavfall, med ingång från långsidan vid port 21.

Det är mycket viktigt att du sorterar rätt då det blir stora merkostnader för föreningen vid felsortering som i slutändan drabbar din egen plånbok. Läs noga instruktionerna i Miljöstugan, se anslagen i Miljöstugan. Vid minsta tveksamhet, fråga styrelsen.
Föreningen har inte något grovsoprum. Skrymmande och miljöfarligt avfall ska lämnas på någon av kommunens återvinningsanläggningar av medlemmarna själva.

Container

Tre gånger om året tar föreningen hem container vari medlemmarna har möjlighet att slänga skrymmande avfall. Dock ej elektriska apparater, miljöfarligt avfall, kemikalier (så som väggfärg odyl) eller tryckimpregnerat virke. Dessa får medlemmarna själv frakta till kommunens återvinningsanläggningar.