Gunillabladet

Gunillabladet är det informationsblad styrelsen regelbundet ger ut till sina medlemmar. I det informeras om kommande aktiviteter, samt annan viktig aktuell information för medlemmarna. Gunillabladet kommer ca  10 gånger/år  i  lägenheternas brevlådor. Håll utkik!