Lokaler & resurser för föreningens medlemmar

Det finns ett antal lokaler i föreningen som du som är medlem kan disponera. Nedan följer lite information om dessa.

 • Gästlägenhet/övernattningsrum med tillhörande samlingslokal – Lokalen är belägen i källarplan vid port 27 och är avsedd för föreningens medlemmar. Max  20 personer får vistas i samlingslokalen. Bokning sker hos ansvarig styrelsemedlem under expeditionstid. Depositionskostnad är 1000 SEK och hyran 200 SEK/dygn, maxbokning är 5 dygn i rad. Inspektion sker före och efter nyttjande. OBSERVERA att lokalen nyttjas på samma sätt som din bostadsrätt, d.v.s. att du är ansvarig för att följa reglerna och ej  störa grannarna.
 • Bastu – Finns i norra gaveln på hus E (till vänster om port 15). Nyckel i form av plastkort erhålls mot deposition. Kontakta expeditionen. Depositionsavgift 100 SEK.
  Bastun bokas på lista i bastuns entré.
 • Tvättstugor – Föreningen har två stora tvättstugor i källarplan under port 21 och 23 med två respektive tre tvättmaskiner i varje, samt en torktumlare och 2 torkrumm per tvättstuga. Bokningstavla finns och där finns regler anslagna för användandet. Nästan all tvättutrustning har blivit bytt under 2012, 2013 och 2014.
 • Dygnetrunt / 24h tvättstuga – Finns i samma hus som miljöstugan och här kan du tvätta 24 timmar om dygnet utan att boka innan (först till kvarn gäller). Ny tvättmaskin och torktumlare 2014.
 •  Mangelrum: Vi har en stor stenmangel och en mindre vanlig mangel.
  Instruktion krävs. Kontakta expeditionen.
  Mangelrummet är åter öppet efter säkerhetsuppdatering. Nyckel krävs för att använda mangel. Kontakta expeditionen.
 • Snickarbod: Finns i källarplanet i hus B (vid port 29) i skyddsrummet. Nyckel erfordras. Depositionsavgift 40 SEK. Kontakta expeditionen.
 • Pingisrum: Finns i källarplanet i hus B (vid port 29) i skyddsrummet. Nyckel erfordras. Depositionsavgift 40 SEK. Kontakta expeditionen.