Välkommen till HSB Brf Gunilla i Stockholm

Bostadsrättsföreningen HSB Brf Gunilla i Stockholm ligger i nordvästra Stockholm i stadsdelen Bromsten i Spånga. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Gunilla 20. Föreningen är en HSB förening och våra medlemmar är även medlemmar i HSB Stockholm. Föreningen upplåter 111 stycken bostadsrätter som bostäder, en bostadsrättslokal, samt tre hyreslokaler. Föreningen har cirka 140 medlemmar.

Föreningen bildades 1958-09-16 och registrerades 1958-10-31.
Organisationsnummer: 702000-8152

Styrelse:

Ordförande: Elin Malm Lindberg
Vice ordförande: Lars-Yngve Larsson
Sekreterare: Suna Sengül
Ledamot: Carmen Elfgren
Ledamot: Leif Bornestrand – utsedd av HSB Stockholm.

Suppleant: Amanuel Habtom
Suppleant: Yalda Moaiedzadeh
Suppleant: Anders Petersson
Suppleant: Torbjörn Dacke – utsedd av HSB Stockholm.

Enskilda styrelsemedlemmar nås direkt enligt kontaktinformation anslagen i portarna.

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta valberedningen.

Valberedning:

Joakim Byström ETV 23 (sammankallande)

Kontaktinformation:

Adress: Erik Tegels väg 23 KV
Postadress: SE-163 40 SPÅNGA
Telefonnummer: +46 (0)70-753 26 83   E-post: info@gunillabrf.se

HSB Brf Gunillas expedition är öppen helgfria:
Onsdagar 19.00 – 19.30. Bemannas av styrelsen.

Varmt välkomna till HSB Brf Gunilla!